Sürekli gelişen ve hızla ilerleyen günümüz dünyası bireyleri ve kurumları bu değişimin bir parçası olmaya mecbur kılar. Bu sürekli gelişimin gereği olarak, bireysel ya da kurumsal düzeyde ilerlemek isteyen herkes yeni bilgi, beceri ve yetkinliklere ihtiyaç duyar.

Tüm çalışanların kurum adına belirlenen ortak hedeflere yönelik çalışabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için sahip olmaları gereken genel ve özel yetkinlikler bulunur. Bu yetkinliklerin edinimi için, profesyonel eğitmenlerimiz ile, gerek kişisel, gerek de kurumsal kapsamda farklı alanlarda ve seviyelerde eğitimler vermekteyiz.

 • Süreç Yönetimi
 • Liderlik ve Etkin Yöneticilik
 • Proje Yönetimi
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Kurumsal İletişim
 • NLP Temel
 • Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
 • Kurumsal Koçluk ve Danışmanlık
 • Satış ve Pazarlama
 • NLP ile Satış Teknikleri
 • İnsan Kaynakları Uygulamaları
 • Performans Değerlendirme Yönetimi

Daha detaylı bilgi için güncel Eğitim Kataloğu’muzu inceleyin.

© TDMC CONSULT 2020. Tüm Hakları Saklıdır. Powered By DarkBlue İstanbul